Important Notice: this service will be discontinued by the end of 2024 because for multiple years now, Plume is no longer under active/continuous development. Sadly each time there was hope, active development came to a stop again. Please consider using our Writefreely instance instead.

Featured Tags Mastodon

Etiquetas destacadas[gl], what are and how to configure Featured Tags on Mastodon

Información para o teu perfil público

Mastodon é un dos softwares para persoas usuarias e servidores que dan pulo ao fediverso.

As persoas usuarias no fediverso que utilizan mastodon teñen unha ferramenta a súa disposición desde unha das últimas actualizacións que se chama etiquetas destacadas.

Etiquetas destacadas

Como usuaria de mastodon un dos xeitos nos que podes aportar información sobre ti para que outras persoas decidan conectar contigo (ou non) é utilizar o axuste de etiquetas destacadas presente en

Axustes > Perfil > Etiquetas Destacadas

featured tags 1

captura de pantalla do axuste

En esta imaxe superior vemos que o axuste (baldeiro por omisión) ofrece a posibilidade de seleccionar directamente algunha das etiquetas que máis utilizamos nos nosos toots ou ben escribir directamente algunha etiqueta que desexemos e gardala clicando en "Engadir novo"(*)

featured tags 2

captura do perfil público que verán as usuarias

Unha vez gardado o axuste este novo aporte sobre os teus gustos ou preferencias para comentar serán visibles no teu perfil público para calquera que o visite aínda que non esté conectada contigo.

Cando unha persoa que visite o teu perfil pulse en algunha de esas etiquetas poderá ler os toots públicos que realizaches utilizando dita etiqueta. O número que vemos ao lado da etiqueta é o número de toots públicos que ti realizaches.

De este xeito poderá facerse unha idea máis aproximada dos contidos que publicas, o estilo de escritura, o respeto que tes coas demáis usuarias, a frecuencia dos teus toots sobre ese tema, etc.

Intimidade

Este axuste é optativo e pódelo deixar baldeiro para que non destaque ningún aspecto. Trátase de un campo máis de información pública como pode ser o avatar que utilizas, persoas que destacas, xénero, a túa web, imaxes, etc. Todos estos aspectos pódense engadir se o desexas máis non é obligatorio nin está establecido o seu uso como recomendado, son opcións que se ofrecen a usuaria podendo ter unha conta en mastodon sen máis información que unha conta de correo electrónico activa.


(*) teño que traducir esto mellor