Important Notice: this service will be discontinued by the end of 2024 because for multiple years now, Plume is no longer under active/continuous development. Sadly each time there was hope, active development came to a stop again. Please consider using our Writefreely instance instead.

Mastodon 2.7

notas do lanzamento e novidades Mastodon 2.7

Mastodon 2.7

ben vida!!!

Aproveitando a actualización da instancia mstdn.io reseño aquí as melloras máis relevantes en este lanzamento así como unhas capturas dos modais de ben vida onde se explica nunha ollada que é mastodon e cómo forma parte do fediverso: redes de comunicación descentralizadas e federadas.

Novas características

traduzo algunha das novidades

ben vida!!!

Entre as novas características está o directorio de perfil, ao que as usuarias poden engadirse de xeito optativo. O directorio permitelle ver rápidamente usuarias activas nun determinado servidor Mastodon e filtralas polas etiquetas que aparecen na súa bio. Así poderá atopar xente coa que comparte intereses sen ter que ir as liñas temporais públicas, e pode decidir a quen seguir en outros servidores sen ter que rexistrarse alí para mirar dentro!

ben vida!!!

O titorial que ven as usuarias tras rexistrarse foi totalmente redeseñado (son estas imaxes que estás a ver)

do blog joinmastodon

busca usuarias por etiquetas

A páxina pública de etiquetas fai un mellor uso da pantalla encadrando os toots nunha grella en lugar de unha única columna. A páxina pública de toos é a páxina a maiores da interface con columnas por omisión das usuarias conectadas e está orientada principalmente a unha audiencia anónima.

Finalmente, e destinado as administradoras da instancia

2.7 inclúe un novo sistema de moderación.

notas do lanzamento

https://blog.joinmastodon.org/2019/01/mastodon-2.7/

Lembra que Mastodon só é unha parte do fediverso, non o fediverso.

Qué coño!!. A única razón de este artigo é que aparezo reseñado nos créditos como tradutor 😊 ... e tamén para recoñecer un fallo 😉 Axúdame informándome se atopas algún máis.