La quinta estación - N.K. Jemisin

primeira novela da historia The Broken Earth

Título: La quinta estación (The fifth Season)

Autora: N.K. Jemisin

portada, na web da autora

Primeira novela da serie The Broken Earth

Sinopse

Así es como se acaba el mundo… por última vez.

Ha dado comienzo una estación de desenlaces. Empieza con una gran grieta roja que recorre las entrañas del único continente del planeta, una grieta que escupe una ceniza que oculta la luz del sol. Empieza con la muerte, con un hijo asesinado y una hija perdida. Empieza con una traición, con heridas latentes que comienzan a supurar. El lugar es la Quietud, un continente acostumbrado a la catástrofe en el que la energía de la tierra se utiliza como arma. Y en el que no hay lugar para la misericordia.

In this Hugo-Award-winning series, there will be war all across the Stillness: a battle royale of nations for the resources necessary to get through the long dark night. Essun does not care if the world falls apart around her. She’ll break it herself, if she must, to save her daughter.

Opinión

Cando te pos a ler unha serie de libros ambientada nun mundo con referentes xeográficos, políticos e históricos alleos a cultura popular actual, comprendes que a autora tome o seu tempo para ubicarte. Vai introducindo con sutileza ese mundo ao tempo que fai avanzar as tres historias que compoñen esta primeira novela.

Eu imaxino un mundo pre-industrial, con unha estructura social moi compartimentada e cuns roles claramente establecidos. Resultoume confusa a referencia a certos elementos tecnolóxicos (falan da electricidade, de análises de sangue, control da xeotermia, etc.) pero desprázanse a pé durante grandes distancias e tampouco teñen sistemas de comunicación a distancia.

La Quietud (ese mundo) sofre cada certo tempo, aparentemente de xeito aleatorio, unha catástrofe natural causada pola dinámica da xeoloxía do planeta. Estos sucesos desencadenan cambios económicos e políticos que marcan os períodos históricos.

Existe entre a poboación certo número de persoas que posúen de xeito natural certo control sobre as forzas que animan os cambios no planeta. Forman, por así dicilo, unha casta de seres que deben ser domados ante a potencialidade catastrófica do poder que atesouran. Xurde o conflicto cando non todos estos seres acatan esta sumisión e cando algúns deles descobren unha conexión cun enormes obeliscos de pedra que aumentan o seu poder.

Essun é unha desas persoas, un oroxén, e nesta primeira novela é a protagonista actuando como nexo entre as tres historias aparentemente paralelas.

conclusión

Unha novela moi decente e escrita con tino. Deixase ler sen problema e non ten florituras pretenciosas. É máis, diría que está moi ben dosificada a trama levándote hacia un cliff hanger final emocionante.

Despois de tanto tempo dei rematado unha novela :( . Xa é algo.


CC BY-SA