Articles tagged "Gnome"

The Libre Grab & Go Distro

Free Software for the Family Computer

Debian 10(buster) and common software installation

GPG, intregrar cifrado en xestor de ficheiros

engadir un menú contextual ao click do botón secundario para Nautilus e Dolphin

My (current) linux desktop

gnome shell theme and wallpaper